The Reaction Manifesto

นานแค่ไหนแล้ว ที่เราไม่เคยฉุกคิด หรือ ตั้งคำถามเลยว่า เราควรมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรา?

ใช่หรือไม่ว่า เราทุกคนล้วนแต่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องราวข่าวสารในทุกวันด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันทันใด โต้ตอบกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ยั้งคิดหรือมองเห็นทางเลือกอื่น ๆ ในการแก้ปัญหา

เราตื่นมาพร้อมกับการรับรู้ข่าวสารที่ถาโถมหนักหน่วง ท่วมทับด้วยข้อมูลมหาศาล ที่บ่อยครั้งก็เต็มไปด้วยปัญหาที่ทำให้เรามองไม่เห็นว่า จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรด้วยมือของเราเอง

The Reaction จึงเกิดขึ้นมาเพื่อชวนให้เราตั้งคำถามว่า เราจะมีปฏิกิริยากับเรื่องราวในโลกนี้ต่อไปอย่างไร

วันนี้ เราตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สื่อที่นำเสนอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Impact Media) และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และเน้นการหาคำตอบที่ยั่งยืน บนแนวทางของ Solution Journalism หรือ Constructive Journalism ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนในแขนงที่เน้นการนำเสนอข้อมูล เรื่องราว ความรู้ ทางออก หรือ ความก้าวหน้าต่าง ๆ ในประเด็นทางสังคมและคุณภาพชีวิตในแง่ที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะเป็น ควรจะมี

ซึ่งแนวทางของข่าวสารเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ positive psychology หรือจิตวิทยาเชิงบวก ให้การสนับสนุนให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เพราะจะทำให้คนทั่วไปรู้สึกมีพลัง มากกว่าหมดหวังกับชีวิต พูดให้ชัดคือ เรานำเสนอเรื่องราวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกต่อการรับรู้ข่าวสารของคน ตามแนวทางของเราที่ว่า Good Vibes with the Right Reaction

แนวทางของ Solution Journalism จะไม่เน้นการรายงานข่าวด่วนหรือข่าวตามสถานการณ์ในเวลานั้นจนลืมมองเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น Solution Journalism จะไม่เน้นการรายงานสภาพปัญหาเพียงอย่างเดียว หรือนำเสนอเฉพาะความขัดแย้งของคู่ขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่ทำให้คนอ่านไม่เห็นทางเลือกหรือทางรอดที่มีคุณภาพกับชีวิต ซ้ำยังสร้างความหดหู่ ไม่อยากรับรู้ข่าวสาร และผู้อ่านไม่รู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้

Solution Journalism จะไม่เพียงตั้งคำถามว่า ใครเป็นคนทำเรื่องนี้ หรือ whodunit แต่จะเน้นการตั้งคำถามอย่างเข้มข้นว่า howdunit ซึ่งเป็นการถามเพื่อชวนคิดว่า คนอื่น ๆ มีการแก้ปัญหานี้กันอย่างไร แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ มีใครที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมหรือโลกนี้บ้าง พวกเขามีวิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

จึงต้องกล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่า ไม่ใช่เราไม่สนใจหรือเพิกเฉยต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงตามที่สื่อมากมายรายงาน ตรงกันข้าม เราเคารพการนำเสนอของสื่อที่มีแนวทางเช่นนั้น ตราบใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม แต่ขณะเดียวกัน เราก็เชื่อมั่นว่า สังคมที่ดี ควรมีสื่อที่นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย และเป็นทางเลือกให้กับคนที่มีความสนใจแตกต่างกัน เพราะสังคมที่ดี ควรอนุญาตให้มีการมองได้จากทุกมุม และเราขอยืนอยู่ตรงมุมที่เรามั่นใจว่าเรามองได้ดีที่สุด

นั่นหมายความว่า

The Reaction จะเชิญชวนให้คนอ่าน มองเห็นวิธีแก้ปัญหาจากตัวอย่างมากมายรอบตัวและทั่วโลก ผ่านเรื่องราวของผู้คนมากมายที่เชื่อในพลังของการลงมือทำ เชื่อในหลักการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่ดี

และสร้างคำตอบที่ยั่งยืนกับชีวิต ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนธรรมดาที่สนใจการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นผู้บริหาร นักคิด หรือแม้แต่องค์กรต่าง ๆ ที่เชื่อมั่นในแนวทางเดียวกัน

เราตั้งใจที่จะสร้างสรรค์เนื้อหา เพื่อให้คนอ่านมีความรู้และทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม พร้อมทั้งผลักดันให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง และลุกขึ้นมามีปฏิกิริยากับเรื่องต่าง ๆ อย่างมีสติและพร้อมที่จะ take action กับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและสังคมอย่างมีปัญญา

ตามหลัก Action = Reaction ที่ว่า ถ้าเราส่งต่อแนวทาง ความคิด การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เราก็ย่อมจะสร้างปฏิกิริยาที่ดีให้กับคนอื่น ๆ ต่อเนื่องกันไปในสังคม

วันนี้เราสามารถเลือกได้ว่า เมื่อมีสิ่งใดก็ตามเข้ามาปะทะการรับรู้ เราจะมีวิธีคิดและปฏิกิริยากับผู้คนและโลกนี้อย่างไร

การเกิด Reaction ที่ดีของคนอ่านหรือคนที่เชื่อในแนวทางเดียวกับเรา จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา เราไม่ได้ต้องการ การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากอารมณ์อยากเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราว แต่เราต้องการวิธีคิดที่ติดตัว เกิดการลงมือทำ แบ่งปันความรู้ สร้างสังคมในแบบที่เราอยากเห็นและอยากอยู่ร่วมกัน

แม้ว่าเราจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องได้ในชั่วข้ามคืน แต่เราหวังว่า การส่งต่อแนวคิด ความรู้ และแนวทางการรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ย่อมจะเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเราเชื่อว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ทุกปัญหาจะมีวันสิ้นสุด

ทุกคำถาม จะมีคำตอบที่เราอยากฟังและนำไปคิดต่อ

ทุกวัน จะเป็นวันที่เราอยากใช้ชีวิต เพื่อส่งต่อพลังที่ดีต่อไป

แม้ว่าเราจะไม่ได้ยิ่งใหญ่พอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่อง แต่อย่างน้อยที่สุด เราก็สามารถตอบคำถามกับตัวเองได้ว่า

อะไรที่เราทำได้

อะไรที่เราควรทำ

อะไรที่เรายังไม่ได้ทำ…